Laksefiske i lordenes fotspor

Forsøk laksefiske i historiske omgivelser

Laksefisket på Boen er beskrevet fra tidlig på 1500-tallet, og var kongens eiendom. På statens vegne overdro kongen bruksretten av laksefisket og gården på åremål til noen av sine mest prominente embetsmenn mot å få fisk tilbake. Omkring 1520, da Christian II var konge i Danmark-Norge, ble den årlige leie fastsatt til 8 lester saltet laks og 100 spekelaks. En lest besto av 12 tønner og en fisketønne var på nesten 130 liter. Det gir en årlig avgift på omkring 10 tonn saltet laks og 100 spekelaks!

Familien Hegermann eide Boen gjennom flere generasjoner. Britiske lorder leide fisket av familien på tidlig 1900-tall og det ble da tatt eventyrlige fangster.

Desc
Title

1,2 kilometer dobbeltsidig fiske

Elva veksler mellom stryk og høler og fiskeplassene ligger tett i tett. Mange har engelske navn etter lordene som fisket her tidligere: ”WR Line”, ”Staulky”, ”Martins point”. Det er her du finner laksen.

Lett tilgjengelig
Det er lagt ned et stort arbeid i å rydde og tilrettelegge elvebredden for laksefiskere. Trapper og kastebrygge er på plass, og det finnes en gapahuk på hver side av elva. Optimalt antall fiskere på Boen fire til åtte personer.

Store fangstmuligheter
Tovdalselva er ikke regulert med store magasiner. Vannstanden kan derfor variere kraftig gjennom sesongen. Boen befinner seg nederst i vassdraget. Uansett vannføring, selv på liten elv, er laksen å finne på valdet.

Desc

Velegnet for bedrifter

Flere og flere bedrifter bruker laksefisket på Boen som teambuilding for ansatte og kunder, kombinert med fantastisk mat, god vin, fred og ro. Vi stiller med alt nødvendig utstyr til de som ønsker det. For de uerfarne gir vi instruksjon i fluekastning og de fleste er interessert i å leie inn en lokalkjent guide i elva.

De som ikke ønsker å være med på fiske kan likevel være en del av det sosiale miljøet. Det går vakre turveier rett forbi fiskeplassene og det er en rekke muligheter for adspredelse på eiendommen.

Desc